Posts Tagged ‘coastal properties’

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:

  • Gwres canolog
  • Trydan
  • Dwr poeth
  • Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
  • Wifi am ddim
  • Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person

Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 4.00pm, ymadael erbyn 09.30am 

Dyddiad ar gaelFfermdyY BwthynTŷ TwtTŷ CornelTŷ Hir
05/07/19 - 12/07/19-£1,100.00---
12/07/19 - 19/07/19-£1,600.00---
19/07/19 - 26/07/19-£1,600.00£750.00-£1,250.00
26/07/19 - 02/08/19-----
02/08/19 - 09/08/19-----
09/08/19 - 16/08/19----£1,250.00
16/08/19 - 23/08/19---£1,700.00£1,250.00
23/08/19 - 30/08/19---£1,700.00-
30/08/19 - 06/09/19-£1,100.00-1,200.00-
06/09/19 - 13/09/19£1,950.00£1,100.00-£1,200.00£900.00
13/09/19 - 20/09/19-£1,100.00-£1,200.00-
20/09/19 - 27/09/19£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00-
27/09/19 - 04/10/19£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00-
04/10/19 - 11/10/19£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00£750.00
11/10/19 - 18/10/19£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00£750.00
18/10/19 - 25/10/19£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00£750.00
25/10/19 - 01/11/19£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
01/11/19 - 08/11/19£1,200.00£750.00£450.00-£600.00
08/11/19 - 15/11/19£1,200.00£750.00£450.00£800.00£600.00
15/11/19 - 22/11/19£1,200.00£750.00£450.00£800.00£600.00
22/11/19 - 29/11/19£1,200.00£750.00£450.00£800.00£600.00
29/11/19 - 06/12/19£1,200.00£750.00£450.00£800.00£600.00
06/12/19 - 13/12/19-£750.00£450.00£800.00£600.00
13/12/19 - 20/12/19£1,200.00£750.00£450.00£800.00£600.00
20/12/19 - 27/12/19£2,350.00£1,250.00£700.00£1,350.00£1,050.00
27/12/19 - 03/01/20£2,800.00£1,500.00-£1,650.00£1,200.00
03/01/20 - 10/01/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
10/01/20 - 17/01/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
17/01/20 - 24/01/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
24/01/20 - 31/01/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
31/01/20 - 07/02/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
31/01/20 - 07/02/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
07/02/20 - 14/02/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
14/02/20 - 21/02/20£2,250.00£1,100.00£575.00£1,200.00£895.00
21/02/20 - 28/02/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
28/02/20 - 06/03/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
06/03/20 - 13/03/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
13/03/20 - 20/03/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
20/03/20 - 27/03/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
27/03/20 - 03/04/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
03/04/20 - 10/04/20£2,400.00£1,250.00£695.00£1,350.00£1,050.00
10/04/20 - 17/04/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
17/04/20 - 24/04/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
24/04/20 - 01/05/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
01/05/20 - 08/05/20£1,550.00£950.00£550.00£1,050.00£800.00
08/05/20 - 15/05/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
15/05/20 - 22/05/20£1,250.00£800.00£475.00£850.00£650.00
22/05/20 - 29/05/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,200.00
29/05/20 - 05/06/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
05/06/20 - 12/06/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
12/06/20 - 19/06/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
19/06/20 - 26/06/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
26/06/20 - 03/07/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
03/07/20 - 10/07/20£1,995.00£1,100.00£675.00£1,200.00£900.00
10/07/20 - 17/07/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
17/07/20 - 24/07/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
24/07/20 - 31/07/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
31/07/20 - 07/08/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
07/08/20 - 14/08/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
14/08/20 - 21/08/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00
21/08/20 - 28/08/20£2,800.00£1,600.00£750.00£1,700.00£1,250.00

Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau.  Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno.  Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Hafan

traeth-ctaGyda golygfeydd godidog o harbwr bach Porthclais ar arfordir Sir Benfro mae bythynod gwyliau Rhos y Cribed dafliad carreg o Dyddewi ac yn cysgu o 2 – 28 person. Mae’r ffermdy nodedig, sydd newydd ei adnewyddu, oddi mewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ac yma gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar moethus yn un o ardaloedd prydferthaf penrhyn Tyddewi.

Mae bwthyn a ffermdy gwyliau Rhos y Cribed wedi eu nodi o werth hanesyddol Gradd ll. Gyda golygfeydd prydferth o harbwr Porthclais i’r De Orllewin ac Eglwys Gadeiriol hynafol Tyddewi i’r Gogledd Ddwyrain, mae ymwelwyr i Rhos y Cribed wrth galon y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gunning.  Mae’r 5 uned yn cynnig hyblygrwydd i ffitio o 2 i 28 person – yn ddibynnol ar y nifer yn eich teulu neu grwp o ffrindiau sydd am aros yn Sir Benfro.

Adeiladwyd y ffermdy hynod yma yn y 18fed ganrif ar ymyl cwm yr afon Alun sy’n llifo i harbwr Porthclais ac mae’r enw Rhos y Cribed yn deillio o’i leoliad hardd. Yn adeilad sylweddol saif oddi mewn i benrhyn godidog Tyddewi – un o’r mannau mwyaf gorllewinol yng Nghymru.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

R’yn ni’n ffodus iawn i gael artist lleol Tony Kitchell fel ein artist preswyl yn Rhos y Cribed.  Gellir prynu a gweld mwy o waith Tony, yn ei oriel yn Nhyddewi (Studio 6) ac arlein www.tonykitchell.co.uk

Porthclais by artist Tony Kitchell, holiday farmhouse

Mae  mynedfeydd a llefydd parcio ar wahân i ffermdy Rhos y Cribed a’r Bwthyn cydiedig, ond maent yn ddelfrydol fel lleoliad i ffrindiau a theuluoedd i fwynhau gwyliau gyda’i gilydd. Maent hefyd yn gallu bod yn ddau leoliad gwbl breifat ar wahân. Yn y ffermdy a’r bwthyn cewch bopeth sydd eu angen i chi fwynhau gwyliau gwych a chofiadwy mewn cartre i ffwrdd o gartre.

Creuwyd y fideo isod yn Rhos y Cribed gan Quality Cottages ar gyfer ei ymgyrch Nadolig.

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Os hoffech wybod mwy am ein ffermdy a bythynnod yn Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.