Ydynt yn bendant! Nid oes unrhyw adnoddau yn cael eu rhannu rhwng y ddau le – ond os ydych am rannu a llogi’r ddau le ar gyfer grwp mawr neu wyliau teulu, mae drws cysylltiol ar y llawr gwaelod rhwng y ffermdy a’r bwthyn.