Cyn i chi ymadael am eich gwyliau byddwn ni’n anfon cyfarwyddiadau manwl i chi yn esbonio sut i gyrraedd y lleoliad a phwy i gysylltu â nhw cyn i chi gyrraedd. Rydym hefyd yn darparu côd post os hoffech ddefnyddio cyfarwyddiadau sat-nav.