Cewch gyrraedd unrhywbryd ar ol 4.00pm ar ddiwrnod cyntaf eich gwyliau, a bydd angen i chi adael erbyn 10.00am ar y diwrnod gadael.