Oriel

Lleoliad:
Y prosiect adnewyddu:
Adnewyddu Tŷ Twt, Tŷ Cornel a Ty Hir:

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt nodedig – mae’r cyfan ar stepen drws ffermdy a bwthyn prydferth Rhos y Cribed yn Nhyddewi – y lle delfrydol i aros.

Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bwthyn Rhos y Cribed , mae croeso i chwi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.