Cynlluniau Ffermdy a Bwthyn

Llawr gwaelod

Llawr cyntaf

Ail Lawr

Cynllun Tŷ Twt

Cynllun Tŷ Cornel

Cynllun Tŷ Hir