Taliad ar-lein

Mae angen talu blaendal o £250.00 i sicrhau eich lle. Bydd angen talu’r gweddill dwy fis (8 wythnos) cyn ichi cyrraedd Rhos y Cribed.  Gellir gwneud y taliadau trwy siec neu taliad arlein trwy’ch banc, a byddwn yn rhannu’r manylion yma, ar ol cadarnhau ichi bod argaeledd ar gyfer yr adeilad a’r dyddiadau r’ych chi wedi gofyn amdano.

Mi fydd y taliad o’r blaendal yn cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn ein Amodau a Thelerau. Gweler Terms and Conditions.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma