Mae croeso cynnes i chi ddod a’ch ci heb gost ychwanegol. Ond er mwyn osgoi unrhyw anhawsterau wrth gyrraedd, mae angen i ni wybod o flaen llaw os bwriedir dod â chi neu unrhyw fath arall o anifail anwes e.e. cath, bochdew ayb. Ni chaniateir anifeiliaid ar y dodrefn nac yn yr ystafelloedd gwely. Perchnogion anifeiliaid anwes sydd yn gyfrifol am unrhyw waith glanhau ychwanegol, naill ai yn yr adeiladau neu’r gerddi. Ni chaniateir i anifeiliaid i ymgarthu ar y tir o gwbl. Bydd methiant i lanhau ar ôl anifail anwes yn golygu tâl ychwanegol. Mae dodrefn meddal a gwelyau ar gyfer pobl yn unig.

Dewch â flanced eich anifail i ddiogelu’r lloriau. Peidiwch a chaniatau i’ch anifail anwes i achosi unrhyw drafferth i ymwelwyr drws nesa. Ni chaniateir i anifeiliaid gael eu gadael heb neb arall yno – mae difrod yn aml yn cael ei achosi gan anifeiliaid mewn lle anghyfarwydd. Mae angen nodi pa fath o gi sydd gennych wrth archebu lle.

Cedwir hawl perchnogion i wrthod mathau arbennig o gwn.