Gweithgareddau ac Atyniadau

traeth-ctaMae cant a mil o weithgareddau gwych ar gael yn Sir Benfro ac mae’n amhosib gwneud cyfiawnder â’r cyfan fan hyn ond dyma ychydig o awgrymiadau am bethau i’w gwneud yn Nhy Ddewi a Sir Benfro gan gynnwys ambell i awgrym ar gyfer diwrnodau glawiog.

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.