Nac oes. Mae gwres, trydan a dillad gwely yn cael eu cynnwys yn y gost archebu. Rydym yn darparu basged llawn o bren ar gyfer y stôf tân pren. Mae modd prynu pren ychwanegol yn yr orsaf betrol yn Nhyddewi. Nid ydym yn codi tâl i ddefnyddio’r wê.