Ydi. Ond, fe fydd rhaid i ni gael gwybod, yn ysgrifenedig ac o flaen llaw, enwau’r holl westeion, eu hoedran, eu cenedligrwydd a’r dyddiadau byddant yn aros. Nid yw’n bosib i’r nifer sy’n aros fod dros y nifer mwyaf â hysbysebir ganddom, ac mae’n bosib y byddwn ni (y perchnogion) yn cyfyngu ar y nifer o enwau y gellid eu cyfnewid.