Mae dillad gwely a thowelion i’r ystafelloedd ymolchi yn cael eu darparu ond gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio eich towelion eich hunain ar gyfer y traeth gan fod golchi towelion tywodlyd yn gallu niwedio ein peiriannau golchi.