Mae Tyddewi ychydig dan ddwy filltir o Rhos y Cribed – wrth gymryd Ffordd Porthclais heibio’r harbwr neu’r ffordd uwch sy’n arwain heibio’r Eglwys Gadeiriol a Llys yr Esgob i mewn i Dyddewi. Ar droed mae’n cymryd tua 20 munud.