Mae setiau teledu ymhob un o’r ystafelloedd eistedd yn y Ffermdy a’r Bwthyn ac ymhob ystafell wely.