Os oes unrhywbeth o’i le, gadewch i ni y perchnogion neu’r gwarchodwr i wybod AR UNWAITH (rydym yn bobl ddigon agos-atoch). Mae’n bwysig i ni i sicrhau fod popeth yn iawn AR UNWAITH. Os cewch drafferthion, peidiwch â dioddef yn dawel neu benderfynnu ysgrifennu atom ar ôl i chi gyrraedd adre. Gadewch i ni wybod os oes unrhywbeth yn amharu ar eich gwyliau, ac fe ymdrechwn yn syth i wneud popeth yn iawn.