Posts Tagged ‘coastal properties’

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:

  • Gwres canolog
  • Trydan
  • Dwr poeth
  • Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
  • Wifi am ddim
  • Pwynt gwefru EV – am bris ychwanegol
  • Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person

Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 5.30pm, ymadael erbyn 09.00am 

Dyddiad ar gaelFfermdyY BwthynTŷ TwtTŷ CornelTŷ Hir
22/10/21 - 29/10/21-----
29/10/21 - 05/11/21-£800.00---
05/11/21 - 12/11/21-----
12/11/21 - 19/11/21£1,250.00£800.00-£900.00£695.00
19/11/21 - 26/11/21-£800.00-£900.00£695.00
26/11/21 - 03/12/21£1,250.00£800.00-£900.00£695.00
03/12/21 - 10/12/21£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
10/12/21 - 17/12/21£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
17/12/21 - 22/12/21£1,000.00£700.00-£795.00£595.00
22/12/21 - 29/12/21----£1,350.00
29/12/21 - 05/01/22-£1,650.00-£1,750.00-
07/01/22 - 14/01/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
14/01/22 - 21/01/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
21/01/22 - 28/01/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
28/01/22 - 04/02/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
04/02/22 - 11/02/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
11/02/22 - 18/02/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
18/02/22 - 25/02/22£2,150.00£1,2500.00£575.00£1,350.00£950.00
25/02/22 - 04/03/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
04/03/22 - 11/03/22£1,250.00£800.00-£900.00£695.00
11/03/22 - 18/03/22-£800.00-£900.00£695.00
18/03/22 - 25/03/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00-
25/03/22 - 01/04/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00-
01/04/22 - 08/04/22-----
08/04/22 - 15/04/22---£1,250.00-
15/04/22 - 22/04/22£2,750.00£1,650.00---
22/04/22 - 29/04/22-£950.00-£1,050.00-
29/04/22 - 06/05/22£1,950.00£1,050.00£625.00£1,150.00-
06/05/22 - 13/05/22£1,550.00£950.00---
13/05/22 - 20/05/22-£950.00--£795.00
20/05/22 - 27/05/22-£950.00-£1,150.00-
27/05/22 - 03/06/22-----
03/06/22 - 10/06/22-£1,650.00-£1,750.00-
10/06/22 - 17/06/22-----
17/06/22 - 24/06/22-£1,250.00--£1,050.00
24/06/22 - 01/07/22-£1,250.00£695.00£1,450.00-
01/07/22 - 08/07/22----£1,050.00
08/07/22 - 15/07/22-----
15/07/22 - 22/07/22-£1,650.00-£1,750.00£1300.00
22/07/22 - 29/07/22-£1,650.00--£1,300.00
29/07/22 - 05/08/22--£750.00-£1,300.00
05/08/22 - 12/08/22£2,850.00£1,650.00---
12/08/22 - 19/08/22-£1,650.00---
19/08/22 - 26/08/22-£1,650.00---
26/08/22 - 02/09/22£2,850.00£1,650.00---
02/09/22 - 09/09/22-----
09/09/22 - 16/09/22£2,450.00£1,350.00-£1,450.00£1,050.00
16/09/22 - 23/09/22£2,450.00£1,350.00£695.00-£1,050.00
23/09/22 - 30/09/22£2,450.00£1,350.00-£1,450.00£1,050.00
30/09/22 - 07/10/22£2,250.00£1,300.00£655.00£1,400.00-
07/10/22 - 14/10/22£2,250.00£1,300.00£655.00£1,400.00-
14/10/22 - 21/10/22£2,250.00£1,300.00£655.00£1,400.00£1,000.00
21/10/22 - 28/10/22£2,850.00£1,650.00£750.00£1,750.00£1,300.00
28/10/22 - 04/11/22£1,450.00£1,000.00£555.00£1,100.00£895.00
04/11/22 - 11/11/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
11/11/22 - 18/11/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
18/11/22 - 25/11/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
25/11/22 - 02/12/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
02/12/22 - 09/12/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
09/12/22 - 16/12/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
16/12/22 - 23/12/22£1,250.00£800.00£485.00£900.00£695.00
23/12/22 - 30/12/22£2,850.00£1,650.00£750.00£1,750.00£1,300.00
30/12/22 - 06/01/23£2,850.00£1,650.00£750.00£1,750.00£1,300.00

Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau.  Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno.  Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Hafan

Gyda golygfeydd godidog o harbwr bach Porthclais ar arfordir Sir Benfro mae bythynod gwyliau Rhos y Cribed dafliad carreg o Dyddewi ac yn cysgu o 2 – 28 person. Mae’r ffermdy nodedig, sydd newydd ei adnewyddu, oddi mewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ac yma gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar moethus yn un o ardaloedd prydferthaf penrhyn Tyddewi.

traeth-ctaMae bwthyn a ffermdy gwyliau Rhos y Cribed wedi eu nodi o werth hanesyddol Gradd ll. Gyda golygfeydd prydferth o harbwr Porthclais i’r De Orllewin ac Eglwys Gadeiriol hynafol Tyddewi i’r Gogledd Ddwyrain, mae ymwelwyr i Rhos y Cribed wrth galon y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gunning.  Mae’r 5 uned yn cynnig hyblygrwydd i ffitio o 2 i 28 person – yn ddibynnol ar y nifer yn eich teulu neu grwp o ffrindiau sydd am aros yn Sir Benfro.

Adeiladwyd y ffermdy hynod yma yn y 18fed ganrif ar ymyl cwm yr afon Alun sy’n llifo i harbwr Porthclais ac mae’r enw Rhos y Cribed yn deillio o’i leoliad hardd. Yn adeilad sylweddol saif oddi mewn i benrhyn godidog Tyddewi – un o’r mannau mwyaf gorllewinol yng Nghymru.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

R’yn ni’n ffodus iawn i gael artist lleol Tony Kitchell fel ein artist preswyl yn Rhos y Cribed.  Gellir prynu a gweld mwy o waith Tony, yn ei oriel yn Nhyddewi (Studio 6) ac arlein http://studio6stdavids.com

Porthclais by artist Tony Kitchell, holiday farmhouse

Mae  mynedfeydd a llefydd parcio ar wahân i ffermdy Rhos y Cribed a’r Bwthyn cydiedig, ond maent yn ddelfrydol fel lleoliad i ffrindiau a theuluoedd i fwynhau gwyliau gyda’i gilydd. Maent hefyd yn gallu bod yn ddau leoliad gwbl breifat ar wahân. Yn y ffermdy a’r bwthyn cewch bopeth sydd eu angen i chi fwynhau gwyliau gwych a chofiadwy mewn cartre i ffwrdd o gartre.

Creuwyd y fideo isod yn Rhos y Cribed gan Quality Cottages ar gyfer ei ymgyrch Nadolig.

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Os hoffech wybod mwy am ein ffermdy a bythynnod yn Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.