Posts Tagged ‘coastal properties’

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:

  • Gwres canolog
  • Trydan
  • Dwr poeth
  • Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
  • Wifi am ddim
  • Pwynt gwefru EV – am bris ychwanegol
  • Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person

Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 5.30pm, ymadael erbyn 09.00am 

Dyddiad ar gaelFfermdyY BwthynTŷ TwtTŷ CornelTŷ Hir
01/12/23 - 08/12/23-£825.00-£925.00£725.00
08/12/23 - 15/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
15/12/23 - 22/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00-
22/12/23 - 29/12/23-£1,650.00-£1,750.00-
29/12/23 - 05/01/24-£1,650.00--£1,350.00
05/01/24 - 12/01/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
12/01/24 - 19/01/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
26/01/24 - 02/02/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
02/02/24 - 09/02/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
09/02/24 - 16/02/24£2,350.00£1,480.00-£1580.00£1,180.00
16/02/24 - 23/02/24£1,950.00£1,280.00£695.00£1,380.00£950.00
24/02/24 - 01/03/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
01/03/24 - 08/03/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
08/03/24 - 15/03/24£1,350.00£850.00£525.00£9500.0£750.00
15/03/24 - 22/03/24-£850.00£525.00£950.00£750.00
22/03/24 - 29/03/24£1,995.00£1,125.00£650.00£1,250.00£950.00
29/03/24 - 05/04/24£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
05/04/24 - 12/04/24-£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
12/04/24 - 19/04/24£1,750.00£1,100.00£650.00£1,250.00£950.00
19/04/24 - 26/04/24£1,750.00£1,100.00--£950.00
26/04/24 - 03/05/24£1,750.00£1,100.00-£1,250.00£950.00
03/05/24 - 10/05/24£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
10/05/24 - 17/05/24£1,750.00£1,100.00---
17/05/24 - 24/05/24-£1,350.00---
24/05/24 - 31/05/24-----
31/05/24 - 07/06/24-£1,350.00-£1,450.00£1.150.00
07/06/24 - 14/06/24-£1,350.00--£1.150.00
14/06/24 - 21/06/24£2,550.00£1,350.00---
21/06/24 - 28/06/24£2,650.00£1,450.00£750.00-£1.250.00
28/06/24 - 05/07/24£2,650.00£1,450.00-£1,550.00£1.250.00
05/07/24 - 12/07/24£2,850.00£1,650.00-£1,750.00£1.350.00
12/07/24 - 19/07/24£2,950.00£1,785.00-£1,885.00£1.385.00
19/07/24 - 26/07/24----£1.385.00
26/07/24 - 02/08/24-£1,785.00---
02/08/24 - 09/08/24-----
09/08/24 - 16/08/24---£1,885.00-
16/08/24 - 23/08/24-£1,785.00---
23/08/24 - 30/08/24-£1,785.00--£1.385.00
30/08/24 - 06/09/24£2,950.00£1,785.00£795.00£1,885.00£1.385.00
06/09/24 - 13/09/24£2,750.00£1,585.00-£1,685.00£1.285.00
13/09/24 - 20/09/24£2,750.00£1,585.00£750.00£1,685.00£1.285.00
20/09/24 - 27/09/24£2,350.00£1,350.00£705.00£1,450.00£1,180.00
27/09/24 - 04/10/24£2,350.00£1,350.00£705.00£1,450.00£1,180.00
04/10/24 - 11/10/24£2,350.00£1,350.00£705.00£1,450.00£1,180.00
11/10/24 - 18/10/24£2,350.00£1,350.00£705.00£1,450.00£1,180.00
18/10/24 - 25/10/24£2,950.00£1,750.00£795.00£1,850.00£1,385.00
25/10/24 - 01/11/24£2,950.00£1,750.00£795.00£1,850.00£1,385.00

Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau.  Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno.  Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Hafan

Gyda golygfeydd godidog o harbwr bach Porthclais ar arfordir Sir Benfro mae bythynod gwyliau Rhos y Cribed dafliad carreg o Dyddewi ac yn cysgu o 2 – 28 person. Mae’r ffermdy nodedig, sydd newydd ei adnewyddu, oddi mewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ac yma gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar moethus yn un o ardaloedd prydferthaf penrhyn Tyddewi.

traeth-ctaMae bwthyn a ffermdy gwyliau Rhos y Cribed wedi eu nodi o werth hanesyddol Gradd ll. Gyda golygfeydd prydferth o harbwr Porthclais i’r De Orllewin ac Eglwys Gadeiriol hynafol Tyddewi i’r Gogledd Ddwyrain, mae ymwelwyr i Rhos y Cribed wrth galon y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gunning.  Mae’r 5 uned yn cynnig hyblygrwydd i ffitio o 2 i 28 person – yn ddibynnol ar y nifer yn eich teulu neu grwp o ffrindiau sydd am aros yn Sir Benfro.

Adeiladwyd y ffermdy hynod yma yn y 18fed ganrif ar ymyl cwm yr afon Alun sy’n llifo i harbwr Porthclais ac mae’r enw Rhos y Cribed yn deillio o’i leoliad hardd. Yn adeilad sylweddol saif oddi mewn i benrhyn godidog Tyddewi – un o’r mannau mwyaf gorllewinol yng Nghymru.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

R’yn ni’n ffodus iawn i gael artist lleol Tony Kitchell fel ein artist preswyl yn Rhos y Cribed.  Gellir prynu a gweld mwy o waith Tony, yn ei oriel yn Nhyddewi (Studio 6) ac arlein http://studio6stdavids.com

Porthclais by artist Tony Kitchell, holiday farmhouse

Mae  mynedfeydd a llefydd parcio ar wahân i ffermdy Rhos y Cribed a’r Bwthyn cydiedig, ond maent yn ddelfrydol fel lleoliad i ffrindiau a theuluoedd i fwynhau gwyliau gyda’i gilydd. Maent hefyd yn gallu bod yn ddau leoliad gwbl breifat ar wahân. Yn y ffermdy a’r bwthyn cewch bopeth sydd eu angen i chi fwynhau gwyliau gwych a chofiadwy mewn cartre i ffwrdd o gartre.

Creuwyd y fideo isod yn Rhos y Cribed gan Quality Cottages ar gyfer ei ymgyrch Nadolig.

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Os hoffech wybod mwy am ein ffermdy a bythynnod yn Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.