Posts Tagged ‘rural retreats’

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd ac Archebu

Argaeledd: Nid yw wythnosau heb brisiau ar gael. Pris yn cynnwys:

  • Gwres canolog
  • Trydan
  • Dwr poeth
  • Dillad gwely a thowelion yn yr ystafelloedd ymolchi (ond NID towelion ar gyfer y traeth)
  • Wifi am ddim
  • Pwynt gwefru EV – am bris ychwanegol
  • Gellir llogi uned/au i gysgu o 2 – 28 person

Dydd Gwener yw diwrnod cyrraedd ac ymadael ar gyfer archebion wythnos gyfan, er mae’n bosibl y gellir trefnu diwrnodau eraill. Cyrraedd ar ôl 5.30pm, ymadael erbyn 09.00am 

Dyddiad ar gaelFfermdyY BwthynTŷ TwtTŷ CornelTŷ Hir
02/12/22 - 09/12/22£1,250.00£800.00-£900.00-
09/12/22 - 16/12/22£1,250.00£800.00£495.00£900.00£695.00
16/12/22 - 23/12/22-£800.00£495.00£900.00£695.00
23/12/22 - 30/12/22-£1,650.00£750.00£1,750.00-
30/12/22 - 06/01/23£2,850.00£1,650.00-£1,750.00£1,300.00
06/01/23 - 13/01/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
13/01/23 - 20/01/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
20/01/23 - 27/01/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
27/01/23 - 03/02/23£1,350.00£825.00-£925.00£725.00
03/02/23 - 10/02/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
10/02/23 - 17/02/23-£825.00£495.00£925.00£725.00
17/02/23 - 24/02/23£2,250.00£1,300.00£750.00£1,400.00£975.00
24/02/23 - 03/03/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
03/03/23 - 10/03/23£1,350.00£825.00£495.00£925.00£725.00
10/03/23 - 17/03/23£1,350.00£825.00-£925.00£725.00
17/03/23 - 24/03/23£1,350.00£825.00-£925.00-
24/03/23 - 31/03/23£1,350.00£825.00-£925.00-
31/03/23 - 07/04/23£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00-
07/04/23 - 14/04/23£2,850.00£1,650.00-£1,750.00£1,350.00
14/04/23 - 21/04/23£1,700.00£1,050.00-£1,150.00£950.00
21/04/23 - 28/04/23£1,700.00£1,050.00-£1,150.00£950.00
28/04/23 - 05/05/23£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
05/05/23 - 12/05/23£2,850.00£1,650.00--£1,350.00
12/05/23 - 19/05/23£1,750.00£1,150.00-£1,250.00-
19/05/23 - 26/05/23-£1,150.00-£1,250.00£950.00
26/05/23 - 02/06/23-£1,650.00£795.00£1,750.00-
02/06/23 - 09/06/23£2,850.00£1,350.00--£1,050.00
09/06/23 - 16/06/23£2,500.00£1,350.00-£1,450.00-
16/06/23 - 23/06/23-£1,350.00-£1,450.00£1,050.00
23/06/23 - 30/06/23-£1,350.00---
30/06/23 - 07/07/23£2,500.00£1,350.00-£1,450.00-
07/07/23 - 14/07/23-----
14/07/23 - 21/07/23£2,950.00£1,750.00-£1,850.00£1,350.00
21/07/23 - 28/07/23----£1,350.00
28/07/23 - 04/08/23-£1,750.00-£1,850.00£1,350.00
04/08/23 - 11/08/23-£1,750.00-£1,850.00£1,350.00
11/08/23 - 18/08/23-£1,750.00---
18/08/23 - 25/08/23-£1,750.00--£1,350.00
25/08/23 - 01/09/23£2,950.00£1,750.00--£1,350.00
01/09/23 - 08/09/23£2,650.00£1,450.00£795.00£1,550.00£1,250.00
08/09/23 - 15/09/23£2,650.00£1,450.00£795.00£1,550.00£1,250.00
15/09/23 - 22/09/23£2,650.00£1,450.00£795.00£1,550.00£1,250.00
22/09/23 - 29/09/23£2,650.00£1,450.00£795.00£1,550.00£1,250.00
29/09/23 - 06/10/23£2,650.00£1,450.00£795.00£1,550.00£1,250.00
06/10/23 - 13/10/23£2,250.00£1,300.00£650.00£1,400.00£1,100.00
13/10/23 - 20/10/23£2,250.00£1,300.00£650.00£1,400.00£1,100.00
20/10/23 - 27/10/23£2,850.00£1,650.00£795.00£1,850.00£1,350.00
27/10/23 - 03/11/23-£1,650.00£795.00£1,850.00£1,350.00
03/11/23 - 10/11/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
10/11/23 - 17/11/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
17/11/23 - 24/11/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
24/11/23 - 01/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
01/12/23 - 08/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
08/12/23 - 15/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
15/12/23 - 22/12/23£1,300.00£825.00£495.00£925.00£725.00
22/12/23 - 29/12/23£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
29/12/23 - 05/01/24£2,850.00£1,650.00£795.00£1,750.00£1,350.00
05/01/24 - 12/01/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
12/01/24 - 19/01/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
26/01/24 - 02/02/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00
02/02/24 - 09/02/24£1,350.00£850.00£525.00£950.00£750.00

Mae’n bosibl llogi sawl uned gyda’i gilydd am bris ostyngedig os ydych am wario gwyliau gyda grwp mawr o’ch teulu a ffrindiau.  Mae 5 adeilad gwahanol yn Rhos y Cribed, sy’n galluogi grwpiau o 2 i 28 o bobl i aros yno.  Mae’r Ffermdy a’r Bwthyn yn rhannu drws mewnol sy’n cysylltu’r cegin a’r ystafell hamdden ar y llawr gwaelod i’r ddau uned.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig. Os hoffech wybod mwy am ffermdy a bythynnod Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Hafan

Gyda golygfeydd godidog o harbwr bach Porthclais ar arfordir Sir Benfro mae bythynod gwyliau Rhos y Cribed dafliad carreg o Dyddewi ac yn cysgu o 2 – 28 person. Mae’r ffermdy nodedig, sydd newydd ei adnewyddu, oddi mewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ac yma gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar moethus yn un o ardaloedd prydferthaf penrhyn Tyddewi.

traeth-ctaMae bwthyn a ffermdy gwyliau Rhos y Cribed wedi eu nodi o werth hanesyddol Gradd ll. Gyda golygfeydd prydferth o harbwr Porthclais i’r De Orllewin ac Eglwys Gadeiriol hynafol Tyddewi i’r Gogledd Ddwyrain, mae ymwelwyr i Rhos y Cribed wrth galon y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gunning.  Mae’r 5 uned yn cynnig hyblygrwydd i ffitio o 2 i 28 person – yn ddibynnol ar y nifer yn eich teulu neu grwp o ffrindiau sydd am aros yn Sir Benfro.

Adeiladwyd y ffermdy hynod yma yn y 18fed ganrif ar ymyl cwm yr afon Alun sy’n llifo i harbwr Porthclais ac mae’r enw Rhos y Cribed yn deillio o’i leoliad hardd. Yn adeilad sylweddol saif oddi mewn i benrhyn godidog Tyddewi – un o’r mannau mwyaf gorllewinol yng Nghymru.

I gofrestri i dderbyn cynigion arbennig, cliciwch yma 

R’yn ni’n ffodus iawn i gael artist lleol Tony Kitchell fel ein artist preswyl yn Rhos y Cribed.  Gellir prynu a gweld mwy o waith Tony, yn ei oriel yn Nhyddewi (Studio 6) ac arlein http://studio6stdavids.com

Porthclais by artist Tony Kitchell, holiday farmhouse

Mae  mynedfeydd a llefydd parcio ar wahân i ffermdy Rhos y Cribed a’r Bwthyn cydiedig, ond maent yn ddelfrydol fel lleoliad i ffrindiau a theuluoedd i fwynhau gwyliau gyda’i gilydd. Maent hefyd yn gallu bod yn ddau leoliad gwbl breifat ar wahân. Yn y ffermdy a’r bwthyn cewch bopeth sydd eu angen i chi fwynhau gwyliau gwych a chofiadwy mewn cartre i ffwrdd o gartre.

Creuwyd y fideo isod yn Rhos y Cribed gan Quality Cottages ar gyfer ei ymgyrch Nadolig.

Arfordir dramatig, traethau â thywod euraidd, eglwys gadeiriol hanesyddol a bywyd gwyllt arbennig – mae’r cyfan ar stepen drws y ffermdy a’r bwthyn hunan-ddarpar hyfryd yma yn Nhyddewi. Mae Rhos y Cribed yn Sir Benfro yn le delfrydol i aros i allu mwynhau y gorau sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Os hoffech wybod mwy am ein ffermdy a bythynnod yn Rhos y Cribed , mae croeso i chi e-bostio info@nullrhosycribed.com neu gallwch lenwi y ffurflen ymholiadau ar-lein.